Zakres usługZespół
Kancelaria
WspółpracaKontakt
plen
Emilia Łobińska - Szyc

Emilia Łobińska - SzycRadca Prawny
Emilia Łobińska-Szyc

tel. 512 373 876
Email: kancelaria@radca-szyc.pl

Specjalizacje: prawo gospodarcze, korporacyjne, administracyjne, prawo inwestycyjne
i nieruchomości, prawo własności intelektualnejAbsolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydziału Prawa i Administracji kierunku Prawo oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2010 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, wpisana na listę radców prawnych w 2013 r. pod numerem Gd/Gd/2379.

Działalność zawodową rozpoczęła w 2005 r. W czasie studiów i aplikacji radcowskiej praktykowała i pracowała w warszawskich kancelariach prawnych, jak też trójmiejskiej Fundacji świadczącej pomoc osobom fizycznym. Od 2007 r. na stałe związana z kancelarią radców prawnych w Warszawie na stanowisku prawnika, gdzie doskonaliła swoje umiejętności praktyczne obsługując zarówno podmioty gospodarcze (w tym zagraniczne), jak też osoby fizyczne.

W swojej działalności zawodowej koncentruje się na kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego. Prowadzi praktykę w zakresie prawa handlowego i cywilnego, a także prawa administracyjnego, prawa inwestycyjnego i nieruchomości oraz prawa własności intelektualnej. Występuje przed sądami w sprawach gospodarczych, cywilnych i administracyjnych.

Biegle włada językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym (zdany Test of Legal English Skills- TOLES).