Zakres usługZespół
Kancelaria
WspółpracaKontakt
plen
Emilia Łobińska - Szyc

WSPÓŁPRACA

Z uwagi na różnorodność spraw, z którymi Klienci zwracają się o pomoc prawną do Kancelarii, wynagrodzenie należne Kancelarii jest ustalane w trybie negocjacyjnym, indywidualnie z każdym Klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.
Przy uzgadnianiu wysokości wynagrodzenia uwzględniane są w szczególności takie kryteria, jak stopień skomplikowania i złożoności sprawy, konieczny nakład pracy, miejsce świadczenia usługi prawnej, a także wymagania specjalistycznej wiedzy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta, w zależności od jego potrzeb oferuje: system godzinowy, ryczałtowy, mieszany, a także system oparty na success fee.